Atď.

Čo robia a kde sú slovenskí diplomati

Dáta na stiahnutie.
Čo to je

Prvá vizualizácia ukazuje zaradenie slovenských diplomatov v roku 2014 podľa štyroch dimenzií:

Šírka stĺpca zobrazuje absolútny počet ľudí, ktorí napĺňajú dané kritérium. Percento vyjadruje aký podiel reprezentuje daná možnosť v rámci kategórie (teda napríklad "zastupiteľský úrad" z celku "úrad"). Poradie jednotlivých dimenzií môžete meniť myšou. Stĺpce môžete zoradiť podľa abecedy alebo veľkosti.

Kredit

Dáta vyzbieral Martin Dubéci, stiahnete si ich (roky 2012 až 2014) tu.

Autorom kódu je Jason Davies, nájdete ho aj na Githube. Večná vďaka za D3.js pre Mike Bostock.

Ďalšie čítanie