Pre porovnanie okresov kliknite na tému a potom na otázku.
(Údaje zo Sčítania 2011)

Zo stĺpca vľavo si vyberte tému a potom ukazovateľ, ktorý vás zaujíma.

Zdroj údajov: Štatistický úrad. Vysvetlivky pre jednotlivé kategórie nájdete tu.
Kód: Joanna S. Kao.